پنج شنبه 03 خرداد ماه 1403
   

سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم

      

                                          

  منشور حقوق شهروندی

 

مقام معظم رهبری:

روحیه خدمتگزاری ، خاکساری ، تواضع در مقابل مردم و شناخت  عظمت  مردم رابرای خودتان حفظکنید،که این  نعمت  بزرگی است.

 

اصول حاکم برمنشور حقوق شهروندی وزارت جهادکشاورزی

- اصل برابری                                      

- اصل شهروند مداری

- اصل احترام و اعتماد                      

- اصل شفافیت

- اصل پاسخگویی                                

- اصل عدم سوء استفاده از موقعیت  شغلی

- اصل تعهد وفاداری به سازمان              

 - اصل به  کارگیری مهارت  و تخصص

 

مفاد منشور حقوق  شهروندی کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

1-     درانجام  فعالیتهای  سازمانی  نظم و انضباط را رعایت  نموده و درمحل کارخود حضور به  موقع  داشته باشیم .

2-     درانجام  وظایف و مسئولیت ها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت ، صحت و به موقع انجام دهیم .

3-     سعی نمابیم تا دانش خود را درزمینه فعالیت های سازمانی  به روز نگه داشته و آن را با توانمندی و ابتکار خود در انجام  فعالیت های اداری  و سازمانی  بکار  گیریم .

4-     برای ایده ها و افکار  جدید ارزش قائل  شده و درجهت جاری سازی آنها به شکل  منطقی دردستگاه  اجرایی متبوع  و نظام  اداری تلاش نماییم .

5-     درجهت  ارتقای بهره وری نظام اداری از طریق افزایش اثربخشی و کارایی در حیطه  فعالیت  خود تلاش نماییم.

6-     از امکانات ،تجهیزات وسرمایه های نظام اداری حفاظت  نموده و دراستفاده موثر ومطلوب از آنها کوشا باشیم.

7-     درانجام امور و ظایف محوله  سازمانی روابط خویشاوندی ،قومی ،جنسی، نژادی، مذهبی وغیره  تأثیری در تصمیمات واقداماتمان  نداشته باشد .

8-     روحیه انتقاد پذیری داشته وانتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیت هایمان قلمداد کنیم .

9-     همیشه و در همه حال رضایت  خدای متعال رامدنظر قرارداده برآنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند،توجه  کامل داشته  واو را ناظر براعمال وکردار خویش بدانیم .

 

نحوه رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همکاران

1-     مردم و شهروندان به عنوان ذی حقان برای اداری تلقی می شوند،تلاش می کنیم با ایجاد ارتباط مناسب و ارایه خدمت بهتر ، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد نماییم .

2-     به  مراجعه کنند گان به  صورت عادلانه و در چار چوب قوانین،مقررات وضوابط خدمت ارایه دهیم .

3-     خواسته های قانونی ارباب رجوع را درچارچوب وظایف خود با صحت ،دقت و سرعت وبدون تشریفات زائد اداری و تحمل هزینه اضافی و به وی ارائه دهیم .

4-     به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشیم .

5-     به نظرات، پیشنهادات و بازخوردهای شهروندان ومراجعه  کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دیدمنطقی به آنها توجه نماییم .

6-     به نظم و آراستگی شخصی ومحل کارخود توجه کنیم.

7-     سعی کنیم فرهنگ تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی و گره گشایی از مشکلات مردم ومراجعان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود .

8-     روحیه کار جمعی را درخود تقویت کرده و درانجام فعالیت های گروهی مشارکت جو ومشا رکت پذیر باشیم .

9-     روحیه قدردانی از دیگران رادرخود تقویت کرده و سعی نماییم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم .

10-دانش،تجربه وتوانمندیهای خود را با سعه صدردراختیار همکاران  قرارداده و درارتقاء توانمندیهای آنان کوشا با شیم

11-تاحد ممکن در محل مشکلات شغلی همکاران تلاش نماییم واز تجسس درزندگی خصوصی آنان پرهیز نماییم.

 

 

          

                          کمیته حقوق شهروندی

                        سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان

 

 

ورود |عضويت

  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 171
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 171

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 2830054
Visitors بازديد هاي امروز: 169
Visitors بازديد هاي ديروز: 1996

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1403/03/03 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گلپایگان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا