شنبه 08 مهر ماه 1402
   

                                          

131
مهندس رضا نخعی

مهندس فیضی

سرپرست اداره امور اراضی

شماره تماس:  18 داخلی 57421650

شماره اتاق:22

 feyzi@agri-golpayegan.ir 

صدور مجوزتغییر کاربری وواگذاری

تغییر کاربری و واگذاری  در راستای توسعه دامداری ومرغداری ها 

  اطلاعيه ها و قوانین
قوانین امور اراضی(سایت ماتیکان)
قوانین امور اراضی(سایت ماتیکان)   بيشتر...

هشدار درباره تغییرکاربری غیرمجاز
درراستای حفظ اراضی کشاورزی واجرای قوانین حفظ کاربری اراضی کشاورزی تعدادی از احکام صادره از سوی دادگاه صالحه مبنی بر قلع وقمع تاسیسات غیر مجاز احداثی طی هفته های اخیر درحال اجرا می باشد. به موجب یکی ازاحکام حکم تخریب اضافه بنا ی احداث شده بیش از حد مجاز موافقت نامه اجرا گردید وصورت جلسه اجرا توسط نیروی انتظامی شهرستان تنظیم گردید  

شرح وظایف اداره امور اراضی

شرح وظایف اداره امور اراضی شهرستان

1-انجام اقدامات لازم به منظور حقوق دولت در هر یک از انواع اراضی مشمول و مقررات وظایف وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان

2-انجام وظایف مربوط به واگذاری اراضی برای انواع طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی در حوزه شهرستان

3-نظارت بر انواع طرحهای واگذاری اراضی اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی در حوزه کشاورزی

4-انجام اقدامات لازم در جهت پیشگیری و شناسایی تغییر کاربری های غیر مجاز اراضی زراعی و باغی

5-اجرای وظایف محوله قانونی جهت تعیین تکلیف اراضی دولتی در حوزه شهرستان

6-انجام اقدامات در جهت وصول عواید و عوارض قانونی ناشی از واگذاری ،تغییر کاربری و تعیین تکلیف اراضی

7- جمع اوری اطلاعات مربوط به اراضی کشاورزی شهرستان و تهیه شناسه برای اینگونه عرصه ها

8- اجرای قوانین ومقررات مربوط به جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ونظارت بر حفظ یکپارچگی اراضی و توسعه اراضی بزرگ مقیاس

9-برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در جهت نظارت مستمر بر مجوزهای تغییر کاربری

10-اجرای وظایف مربوط به تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات اراضی شهرستان

11-انجام اقدامات نظارتی در جهت تعیین تکلیف تصرفین اراضی دولتی

12-شناسایی و تعیین تکلیف اراضی بایر جهت استمرار و تداوم تولید در عرصه های کشاورزی

13-اجرای وظایف مربوط به تعیین تکلیف اراضی دولتی خالصه موات و استیفای حقوق دولت در این گونه اراضی

14-اجرای وظایف مربوط به تعیین تکلیف تداخلات ناشی از قوانین و مقررات موازی در حوزه شهرستان

15-انجام اقدامات لازم به منظور تثبیت مالکیتهای شرعی و قانونی با رعایت حقوق متقابل مردم و دولت در حوزه شهرستان

16-همکاری با استان در اجرای پروژه کاداستراراضی کشاورزی

17-بررسی سوابق ثبتی اصلاحات ارضی ، اراضی ملی وموات جهت پاسخگویی به استعلامات ثبتی در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

 

  برخورد با متخلفان تغییر کاربری اراضی کشاورزی
ورود |عضويت

  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 247
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 247

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 2372652
Visitors بازديد هاي امروز: 1019
Visitors بازديد هاي ديروز: 1830

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1402/07/08 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گلپایگان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا